2016-01-07
Autor: nTimes

Rewolucja Francuska – krwawy świt Nowej Europy

French-Revolution-Liberty-Delacroix

Wolność wiodąca lud na barykady (fr. La Liberté guidant le peuple) – obraz francuskiego malarza, Eugène’a Delacroix upamiętniający wydarzenia Rewolucji lipcowej we Francji w 1830 roku.

Wpływ rewolucji „wiecznie żywy”

Rewolucja, skąpana we krwi i wszelkiego rodzaju wynaturzeniach społecznych, stała się w końcu własną karykaturą. Podobnie jej hasła.

Wolność” okazała się terrorem, „równość” – równością w sposobie wykonywania kary śmierci na niewinnych ofiarach (wcześniej, przed rewolucją, skazanych na śmierć ludzi niższych stanów, łamano kołem, potem dopiero mordowano; jedynie na szlachcie wyrok wykonywano bez uprzednich tortur), „Braterstwo” – bo z tej samej gilotyny spadały głowy praczek i rodziny królewskiej.

Mimo to, same hasła, uformowane w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Wolność, Równość, Braterstwo okazały się niezwykle nośne. Weszły w krwiobieg zachodniej cywilizacji, stały się normą obowiązującą w demokratycznych społeczeństwach.

I to jest niezaprzeczalne osiągnięcie Rewolucji.

Natomiast sama rewolucja, jako metoda wprowadzania ich w życie skompromitowała się, przynajmniej za naszych czasów, na naszym kontynencie.

W XIX wieku prawie wszystkie ruchy społeczne – karbonariusze, dekabryściRewolucja lipcowa we Francji w 1830 roku, Wiosna Ludów w latach 1848-49, Komuna Paryska (1871) nawiązywały do Wielkiej Rewolucji. Żaden z tych ruchów nie skończył się zwycięstwem.

Żaden z systemów powstałych w wyniku rewolucji (poza angielską rewolucją przemysłową) nie przetrwał próby czasu. Mimo to idea, dla której Robespierre i jego zwolennicy nie wahali się poświęcić życia dziesiątek, a może nawet setek tysięcy ludzi, wciąż odradza się w jakimś zakątku świata.

Niewątpliwie pod jej wpływem pozostawali ideolodzy rewolucji październikowej. I tutaj, w Rosji, popłynęło morze krwi, i ta rewolucja pochłonęła ofiary – tym razem miliony, a nie setki tysięcy.

I tu doszło do powstania warstwy uwłaszczonych na jej zgliszczach – w przypadku Francji była to burżuazja, w przypadku Rosji – aparat partyjny i wszyscy z nim związani.

Jedną i drugą objęła okrutna, bezwzględna walka „na szczytach”. We Francji życiem przypłacili ją m.in. Marat, Danton i Robespierre, a w Rosji – praktycznie wszyscy przywódcy – Trocki, Bucharin, Zinowiew, Kamieniew, a nawet – jak twierdzą niektórzy – Stalin (do którego, gdy konał, ponoć Beria nie dopuścił lekarzy) i Lenin.

Eksport rewolucji francuskiej odbywał się na bagnetach żołnierzy armii napoleońskiej – w Polsce byli witani jako wyzwoliciele, ale np. w Hiszpanii – już mniej entuzjastycznie. Słynny obraz Goyi „Rozstrzelanie powstańców madryckich (3 maja 1808 roku)” świadczy o tym dobitnie.

Third-of-May-1808-Francisco-Goya

Niezaprzeczonym wielkim i pozytywnym wkładem rewolucji był kodeks Napoleona. Obowiązywał tam, gdzie dotarła francuska armia. Niezwykle nowoczesne rozwiązania, stanowiące wprowadzenie idei rewolucji, jej haseł do życia społecznego, w zasadzie obowiązują do dziś.

Kodeks umożliwił wprowadzenie gospodarki kapitalistycznej na kontynencie.

Nie należy zapominać, że Francja, na skutek rewolucji, w ciągu kilkunastu lat, dokonała ogromnego skoku w we wszystkich dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego.

Postęp okupiony był krwią setek tysięcy niewinnych ofiar, ale winić za to nie można haseł i idei rewolucyjnych, lecz ludzi, przywódców, którzy wprowadzali je w ten sposób w życie.

Ciekawostki:

1. Niektóry historycy podają, że ulubioną zabawą małego Maximilien Robespierre’a w Arras było obcinanie główek gołębiom, za pomocą skonstruowanej przez siebie gilotyny.

2. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy życia Robespierre’a, kiedy sprawował tyrańskie rządy, ścięto (za jego wiedzą) 2217 osób; natomiast przez 11 miesięcy poprzedzających bezpośrednio jego rządy ścięto „tylko” 399 osób.

3. Po ścięciu Robespierre’a natychmiast wykonano jego woskową maskę; głowę wystawiono na widok publiczny. Kopia maski znajduje się obecnie w paryskim Musée Carnavelet i w Chamber of Horrors (izbie Muzeum Figur Woskowych) Madame Tussaud.

4. Markiz de Sade, najsłynniejszy więzień Bastylii, nie doczekał szturmu twierdzy i uwolnienia – został przeniesiony po 5 lipca gdzie indziej, po tym, jak za pomocą megafonu skleconego z kubła na pomyje i lejka do moczu przekazywał przechodniom komunikaty o postępach rewolucji.

Timeline (Oś czasu):

1758, 6 maja – W Arras rodzi się Maximilien Marie Isidore de Robespierre.

1789, 24 stycznia – Ludwik XVI zgadza się na zwołanie Stanów Generalnych.
5 maja – Stany Generalne zbierają się w Wersalu.
7 czerwca – Stan trzeci domaga się prawa reprezentowania narodu, część z pozostałych stanów dołącza do mieszczan i chłopów.
14 lipca – Szturm na Bastylię.
4 sierpnia – Zniesienie praw i przywilejów feudalnych.

1792, 25 kwietnia – Przy egzekucji po raz pierwszy posłużono się gilotyną.
13 czerwca – Prusy rozpoczynają (po Austrii) wojnę z Francją.
10 sierpnia – Upadek monarchii.
22 września – Ogłoszenie republiki.

1793, 21 stycznia – Egzekucja Ludwika XVI.
7 marca – Wojna z Hiszpanią, początek powstania w Wandei.
6 kwietnia – Ustanowienie Komitetu Ocalenia Publicznego.
13 lipca – Zamordowanie Marata.
27 lipca – Robespierre wybrany do Komitetu Ocalenia Publicznego.
29 sierpnia – Tulon poddaje się Anglikom.
5 września – Początek prawnie ustalonego terroru.
17 września – Wprowadzenie prawa o podejrzanych – praktycznie każdy może być stracony bez sądu.
5 października – Przyjęcie kalendarza rewolucyjnego datowanego wstecznie od 22 września 1792 roku.

Rok I

18 vendemiaire’a (9 października) – Masakra w Lyonie.
25 vendemiaire’a (16 października) – Stracenie Marii Antoniny.
29 frimaire’a (19 grudnia) – Odzyskanie Tulonu.
2 nivose’a (22 grudnia) – Ostateczne rozprawienie się z buntownikami z Wandei.

Rok II

16 germinala (5 kwietnia) – Egzekucja Dantona i jego współpracowników.
26 messidora (14 lipca) – Atmosfera strachu podczas obchodów rocznicy zburzenia Bastylii.
8 thermidora (26 lipca) – Ostatnie przemówienie Robespierre’a.
10 thermidora (28 lipca) – Egzekucja Robespierre’a.
5 fructidora III roku – Uchwalenie Konstytucji Dyrektoriatu.

1795 (rok III) – Powstanie rojalistów. Ruch Równych.

1796 (rok IV) – Kampania włoska generała Bonaparte – powstanie zależnych od Francji republik: m.in. Lombardzkiej, Cisalpińskiej.

1797, 2 lipca (14 messidora roku V) – Lądowanie generała Bonaparte na czele Armii Wschodniej w Egipcie; początek wojny z Turcją i II koalicji przeciwko Francji.

1799, 9 listopada (18 brumaire’a VIII roku) – Powstanie konsulatu – faktyczną władzę we Francji przejmuje generał Bonaparte; początek dyktatury jednostki; koniec rewolucji.

Barbara Jackowska

Video-Info-History

Rewolucja-FrancuskaCzy Wielka Rewolucja zahamowała przemiany demokratyczne we Francji? Audycja Polskiego Radia (Dwójka) z 14 lipca 2014 roku. Cykl Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego prowadzi Hanna Maria Giza (kontakt). Rozmówcami są: dr Adam Podlewski (kontakt), Dorota Sobstel i prof. Remigiusz Forycki (kontakt). – Zgilotynowany Ludwik XVI usiłował realizować reformy ustrojowe, a Robespierre, zaraz po uchwaleniu konstytucji, wprowadził rodzaj stanu wojennego. Z jednej strony rewolucja zniosła niewolnictwo i przywileje szlacheckie, z drugiej doprowadziła przecież do powszechnego topienia księży i egzekucji ludności cywilnej. To były prawdopodobnie pierwsze akty masowego ludobójstwa – mówi profesor Forycki. Być może Rewolucja Francuska zwiastowała po prostu współczesność, w całej jej wspaniałości i okropności – przypuszcza dr Adam Podlewski.

SKOMENTUJ

Zaloguj się i napisz komentarz.

Poznaj Chiny

Artykuły w Kategoriach:

Ziemia Nocą

Komentarze (temp. OFF)

Teleskop Hubble'a