2013-10-22
Autor: nTimes

Przemysł dawno uciekł do Azji. Co na to Europa i USA?

Industry-China

Kraje rozwinięte starają się zahamować lub nawet odwrócić proces zmniejszania się roli przemysłu w gospodarce. Unia Europejska w 2010 roku opracowała strategię rozwoju do roku 2020, w której położono nacisk na inwestowanie w innowacje, a w konsekwencji w nowoczesny przemysł. Dziś przemysł wytwarza w Unii Europejskiej średnio 16% PKB.

W ostatnich dwu dekadach miliony miejsc pracy przeniesiono ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Japonii do krajów nazywanych rynkami wschodzącymi – Chin, Brazylii, Indii, Meksyku, Wietnamu i Indonezji. Tym samym kurczy się zatrudnienie w przemyśle w krajach wysoko rozwiniętych. Miejsca pracy powstają przede wszystkim w usługach, ale wiele osób tęskni za stabilnym zatrudnieniem w dobrze prosperujących zakładach przemysłowych.

Industry-Graph

Warto zwrócić uwagę, iż Polska w 1990 roku miała najwyższy udział przemysłu spośród pokazanych państw.

Światowe korporacje, by obniżyć koszty, stosują outsourcing – przenoszą najbardziej pracochłonne części produkcji tam, gdzie siła robocza jest tania. Udział przemysłu w tworzeniu PKB w krajach wysoko rozwiniętych się kurczy. W UE wynosi (wliczając w to wytwarzanie energii) 18,7%, w USA – 17% Jeszcze szybciej kurczy się udział przemysłu w łącznej puli miejsc pracy. Przemysł w USA gdzieś około roku 1915 wyprzedził rolnictwo pod względem zatrudnienia. Liczba miejsc pracy w przemyśle rosła do połowy lat 50. Potem udział przemysłu w zatrudnieniu zaczął spadać. W Europie Zachodniej proces ten zaczął się dekadę później. W latach 70. i 80. miejsca pracy w przemyśle przenosiły się z USA do Japonii, która zalewała swoimi towarami Amerykę. Ale Japonia, która przez kilka dekad miała nadwyżkę w handlu zagranicznym towarami, od marca 2011 roku notuje deficyt. Powodem jest przenoszenie produkcji do tańszych krajów azjatyckich i latynoamerykańskich przez japońskie firmy. W 2012 roku japońskie koncerny zainwestowały za granicą 122 mld dolarów. Znane na całym świecie japońskie marki zaczynają przegrywać konkurencję z bardziej innowacyjnymi koreańskimi.

„Fabryką świata” stały się dziś Chiny, które w 2010 roku wyprzedziły Stany Zjednoczone pod względem wielkości produkcji przemysłu przetwórczego. Udział chińskiej produkcji przemysłowej w światowej produkcji wynosi 19%. Chiński przemysł zatrudnia 100 mln pracowników, a prognozy przewidują, że za kilka lat zatrudnienie wzrośnie do 120 mln. Tymczasem przemysł amerykański, którego produkcja wciąż jest niewiele niższa od chińskiej, daje zatrudnienie 11,5 mln pracowników.

Japonia, która w 1990 roku była bliska prześcignięcia Stanów Zjednoczonych w produkcji przemysłowej, jest dziś daleko w tyle. Na czwartym miejscu są Niemcy, na piątym – Włosi. Ale udział tych dwóch krajów w światowej produkcji przemysłowej się kurczy. Być może wkrótce zostaną wyprzedzone przez nowe potęgi przemysłowe – Brazylię, Meksyk, Indie.

123

SKOMENTUJ

Zaloguj się i napisz komentarz.

Poznaj Chiny

Artykuły w Kategoriach:

Ziemia Nocą

Komentarze (temp. OFF)

Teleskop Hubble'a