2015-11-09
Autor: nTimes

Mahomet – ostatni (jak na razie) Prorok. Narodziny Islamu

Mahomet-Muhammad-Islam-Expansion-632-655

Islam podbija świat, czyli co nastąpiło po śmierci Mahometa

Za czterech pierwszych kalifów, w latach 632-661, ukształtowały się zasady religijnego i politycznego funkcjonowania wspólnoty muzułmańskiej oraz państwa stworzonego przez Arabów. Ustne nauki proroka zebrano w 653 roku w świętej księdze Islamu – Koranie. Ponadto zaczęto spisywać prawa, oparte na wzorze postępowania Mahometa, zwane Sunną. Ostateczną wersję Sunny sporządzono w IX wieku.

W roku 661 władzę objął ród Umajjadów, który sprawował ją do 750 r. Pod rządami tej dynastii Arabowie zorganizowali państwo o charakterze imperialnym. Stolicą kalifatu za Umajjadów był Damaszek. Zwycięscy Arabowie nie niszczyli cywilizacji terenów podbitych, jednak ludność niemuzułmańska była obciążona dodatkowymi podatkami. Żydzi i chrześcijanie, jako wyznawcy religii monoteistycznych, byli tolerowani. Następowała arabizacja nowych wiernych. Koran spisany był bowiem w języku arabskim, a muzułmanom nie wolno było tłumaczyć go – jako księgi objawionej – na inne języki. Przyjęcie nowej religii oznaczało więc konieczność posługiwania się językiem arabskim. Arabizacja objęła szczególnie intensywnie Bliski i Środkowy Wschód oraz Afrykę Północną. Na innych obszarach cywilizacja muzułmańska rozwijała się przez włączenie do niej dorobku cywilizacji miejscowych, zastanych przez zdobywców, w tym kultury bizantyńskiej (greckiej) i perskiej. W 750 roku Umajjadzi zostali obaleni i kalifat przejął ród Abbasydów. Dynastia ta panowała do połowy XIII w. Abbasydzi usprawnili zarządzanie państwem, wprowadzili urząd zwierzchnika rządu – wezyra. Poszczególnymi częściami kalifatu zarządzali dostojnicy noszący tytuł emira. Stolicą Abbasydów został Bagdad.

Już w czasach Umajjadów przejęcie wzorów kultury bizantyńskiej i perskiej pozwoliło Arabom na stworzenie wielkich dzieł architektury. Jerozolima, miasto, będące świętym miejscem wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa, stało się nim także dla muzułmanów. Poza meczetami wznoszono pałace władców, obwarowania i domy miejskie, stacje karawan. Sztuka religijna, zgodnie z nakazami Koranu, nie przedstawiała postaci ludzi i zwierząt. Budowle ozdabiano więc ornamentami roślinnymi i kaligraficznymi, zwanymi arabeskami.

Mahomet-Muhammad-Mosque-Arabesque

W czasach Abbasydów nastąpił rozkwit twórczości literackiej i naukowej. Literatura arabska czerpała ze wzorów wielu kultur. Jej najsłynniejszym dziełem jest Księga tysiąca i jednej nocy – zbiór opowiadań i baśni spisywanych od IX do XVI wieku. Kalifowie abbasydzcy utworzyli w IX wieku w Bagdadzie uczelnię zwaną Domem Mądrości. W jej bibliotece zgromadzone zostały liczne dzieła, także starożytne: Platona, Arystotelesa, Ptolemeusza, Hipokratesa, Galena. Korzystanie z dorobku filozofii, geografii i medycyny antycznej stało się wzorem dla szkół w całym kalifacie. Przede wszystkim studiowano jednak Koran i prawo koraniczne. Szkoły powstawały najczęściej przy meczetach. Od drugiej połowy X wieku najsłynniejszą szkołą stała się uczelnia przy meczecie Al-Azhar w Kairze. Dwaj najwybitniejsi uczeni świata Islamu żyli na jego przeciwległych końcach. Filozof i medyk Ibn Sina, znany w Europie jako Awicenna, żył na przełomie X i XI wieku w Bucharze. Jego Kanon medycyny był kompendium zbierającym całość starożytnej i arabskiej wiedzy w tej dziedzinie. W Europie został przetłumaczony na łacinę i przez stulecia oddziaływał na naukę europejską. Filozof Ibn Ruszd (Awerroes) żył natomiast w XII wieku w Kordobie. Jego komentarze do dzieł Arystotelesa wywarły wielki wpływ na europejską filozofię.

Opanowanie przez Arabów różnorodnych obszarów sprzyjało rozwojowi handlu i miast. Do stolicy kalifatu, Damaszku, a potem Bagdadu, napływały towary z całego świata muzułmańskiego. Poszczególne miasta specjalizowały się w produkcji różnych towarów. Bagdad znany był z wyrobu tkanin i dywanów; Damaszek – ze znakomitej broni; Kair – z tkanin, szkła i pachnideł: Fez i Kordoba – ze skór i wyrobów skórzanych. Wzdłuż szlaków handlu lądowego budowano schroniska dla kupców – karawanseraje. W miastach ośrodkami handlu były wielkie targi. Transport lądowy ułatwiało masowe stosowanie wielbłądów. Rozwijała się też żegluga morska. Wiele towarów sprowadzano spoza świata Islamu. Z Chin przywożono jedwab, porcelanę, papier; z Indii – drogie kamienie, przyprawy. Od VIII-IX wieku kupcy muzułmańscy wyprawiali się do Europy Środkowej i Wschodniej. Z Kijowa, Pragi, Krakowa sprowadzali niewolników, futra, barwniki. Karawany wielbłądów przekraczały Saharę, by z Afryki Zachodniej przywozić złoto, pachnidła i niewolników. Od X-XI wieku wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki powstawać zaczęły tam miasta muzułmańskie (Mogadiszu, Mombasa, Kilwa, Sofala), z których przywożono przyprawy, złoto i niewolników, a do Indii wywożono żelazo. Kupcy muzułmańscy docierali też do Indonezji, wraz z nimi rozprzestrzeniały się tam wpływy Islamu.

Tak wielki obszar działania wpłynął na kulturę muzułmańską. Wielcy geografowie – Al-Bakri (XI wiek), Al-Idrisi (XII wiek) – opisali cały znany Arabom świat, korzystając z setek relacji kupieckich i podróżniczych. Wielki podróżnik arabski Muhammad Ibn Battuta (1304-1377) objechał świat Islamu od Indonezji po państwo Mali w Afryce Zachodniej i pozostawił obszerny opis swych podróży. W XV wieku wybitny uczony Ibn Chaldun, opisując różne ludy świata i ich organizację, dał początek badaniom socjologicznym. W świecie muzułmańskim rozwijały się też astronomia i matematyka. Z Indii Arabowie przejęli system cyfr, który następnie upowszechnił się pod nazwą cyfr arabskich.

Cywilizacja Islamu osiągnęła szczyt rozwoju między X a XII wiekiem, wyprzedzała wówczas cywilizację chrześcijańskiej Europy.

Ostatecznie ekspansję muzułmanów na europejskim kontynencie zakończyła bitwa pod Wiedniem, stoczona pomiędzy wojskami Kary Mustafy a armią polsko-austriacko-niemiecką, dowodzoną przez króla Jana III Sobieskiego.

Mohamet-Muhammad-Ascension-Miraj

Wniebowstąpienie (Miradż) Mahometa – miniatura z XVI wieku. Miradż to druga część najważniejszego objawienia proroka, gdy przekazane zostały mu podstawowe zasady muzułmańskie, w tym obowiązek odmawiania modlitwy pięć razy dziennie, co miało odróżnić Islam od Judaizmu.

WP-Blind

Czy wiesz, że…

1. Ludy Księgi – w Koranie tak są nazywani wyznawcy dwóch religii – chrześcijanie i żydzi. Muzułmanie uważają, że jedni i drudzy błędnie interpretują prawdy podane w Torze i w Ewangelii. Żydzi odrzucili posłanie Mahometa i w ten sposób odrzucają też jego poprzedników – Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Chrześcijanie z kolei nie uznają monoteizmu, tylko trójjednię Boga.

2. Kiedy w Mekce zbudowano nowe sanktuarium i w związku z tym wynikła konieczność przeniesienia świętego Czarnego Kamienia w nowe miejsce poproszono Mahometa, by rozstrzygnął spór: przedstawiciele którego z najznamienitszych miejscowych plemion, mają dostąpić tego zaszczytu. Wtedy miał on rozłożyć na ziemi swój płaszcz, a następnie rozkazać przeniesienie kamienia na jego środek. Kiedy tak się stało, polecił, by wszyscy ubiegający się o ten zaszczyt chwycili za krawędzie i wspólnie przenieśli kamień.

3. Krewnym, który przekonał żonę Mahometa, Chadidżę, by uwierzyła w objawienia, których doznał Mahomet, był Waraqah, jej niewidomy kuzyn. Waraqah był chrześcijaninem.

4. Najstarszy fragment manuskryptu Koranu odnaleźli niedawno brytyjscy naukowcy. Badanie węglem radioaktywnym pomogło ustalić, że pochodzi on sprzed 1370 lat, był więc spisany wkrótce po śmierci Mahometa. Dokument zawiera fragmentu sur od osiemnastej do dwudziestej. Odkryto go dopiero teraz, ponieważ był przechowywany między „młodszymi” zachowanymi kartami. Najstarszy fragment Koranu znajduje się w zbiorach Uniwersytetu w Birmingham.

5. Według muzułmanów Prorok urodził się w Roku Słonia, nazwanym tak na pamiątkę cudownego zdarzenia, którego bohaterami były właśnie te zwierzęta. Kiedy król Abisynii, Abrahah wysłał armię, żeby zdobyć Mekkę i zniszczyć Al-Kabę, na czele jego armii kroczyły słonie. Jednak na widok świątyni zwierzęta uklękły i nie chciały iść dalej. Przestraszeni żołnierze w popłochu uciekli, a Al-Kaba została uratowana.

6. Mahomet zreformował również kalendarz. Zmiana polegała na odejściu od kalendarza księżycowo-słonecznego na rzecz wyłącznie księżycowego i odrzuceniu trzynastego miesiąca. Obecne obliczanie czasu jest prostsze niż przed reformą, mimo że długość miesiąca u muzułmanów jest zmienna. Pierwszy dzień miesiąca wypada zawsze po dniu, w którym księżyc po raz pierwszy był w nowiu. W dniu 15 października 2015 roku rozpoczął się arabski rok 1437.

Islam-Muslims-World-Population-Map-2010

Mahomet zawdzięczał swoją wyjątkową pozycję:

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Barbara Jackowska
(rozdział „Islam podbija świat, czyli co nastąpiło po śmierci Mahometa” – Wikipedia)

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.

Video-Info-Planete

Nadawany na kanale Planete+ „Żydzi i muzułmanie. Tak dalecy, tak bliscy” (Jews and Muslims, So Far So Close) to 4-odcinkowy, fascynujący dokument o wielowiekowych relacjach między tymi nacjami. Ten odcinek poświęcony jest czasom Mahometa, narodzinom Islamu i podboju przez jego wyznawców terytoriów rozciągających się od Persji aż po Hiszpanię. Po obejrzeniu tego filmu, kolejnych odcinków chyba nie musimy polecać – to wyjątkowo profesjonalna praca i telewizja.

123

SKOMENTUJ

Zaloguj się i napisz komentarz.

Poznaj Chiny

Artykuły w Kategoriach:

Ziemia Nocą

Komentarze (temp. OFF)

Teleskop Hubble'a